Ssss - Secret Soul Sister Society

Secret Soul Sister Society

Som medlem i SoulWork Club får du också tillgång till Ssss som står för Secret Soul Sister Society. Denna delen av klubben är inte för alla så innan du kliver in ber vi dig följa våra regler. Du kan välja att acceptera eller avböja. Vi hedrar ditt val.

Ssss Regler

Lyssna på din kropp och följ det som känns bra för dig.

Uppmärksamma dina känslor utan att döma.

g inte ja när du vill säga nej.

Din njutning är för dig.

Dela inte dessa praktiker vidare, de är för din egen njutning. Vill du att fler ska ta del av dem är du välkommen att bjuda in dem till klubben!

Kämpar du med sexuella trauma eller övergrepp ber vi dig vara på en stabil plats i din läkningsprocess innan du börjar återta ägarskap över din kropp och sexualitet med praktikerna i Ssss.

Och sen till den viktigaste regeln i Ssss är: Break the rules!